۱۴۰۳-۰۳-۰۲

جلسه شورای اداری استان اصفهان

اولین شورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در سال 1403
ارائه برنامه های تحولی و آتی دپارتمان مدیریت،کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار در اولین

جلسه شورای اداری استان اصفهان با حضور مدیر کل ،معاونین و روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان

جلسه شورای اداری استان اصفهان ️با حضور محمد رضا مصلحی مدیر کل استان‌، معاونین، ذیحساب، رؤسای مراکز، رؤسای ادارات ستادی و واحدها و  کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استآن اصفهان در محل سالن میثاق اداره کل برگزار گردید.

گفتنی است از اهم موضوعات جلسه می توان به ارائه برنامه های تحولی و تجربیات موفق مناطق توسط رؤسای مراکز، کارگاه آموزشی با موضوعات کسب و کار و ارتباطات توسط اساتید مجرب، سخنرانی ذیحساب، معاونین و رؤسای ادارات ستادی و واحدها و جمع بندی جلسه و ارایه مصوبات توسط مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اشاره نمود.

در قسمتی از این جلسه مجتبی محمدی مسئول دپارتمان تخصصی کارآفرینی و مهارت های کسب و کار به تشریح اهداف این دپارتمان پرداخت که مهمترین آنها عبارتند از :

  •  -احصاء ظرفیت آموزش کارآفرینی استان (مربیان و دوره های آموزشی برگزار شده)
  • – شناسایی توانمندی های مربیان  در خوشه خدمات آموزشی و  کلیه دوره های وابسته
  • – تهیه شناسنامه آموزشی برای دوره های کارآفرینی مربیان مربوطه به صورت مستند کاغذی و الکترونیکی قابل تحلیل
  • -بررسی رویدادهای شبکه سازی فارغ التحصیلان دوره ها
  • -امکان سنجی دوره های ویژه برای مخاطبین خاص
  • -ارتباط با واحدهای کارآفرینی مدارس و دانشگاههای آزاد
  • -تقویت ارتباط با واحد آموزش در صنایع و آموزش های دوگانه
  • -اجرای دوره های کارورزی و کارآموزی دانش آموزان و دانشجویان در محیط های صنعتی
  • -شناسایی حلقه های مفقوده بین کارآفرینان، کارجویان و صاحبان ایده