رویدادهای گذشته

رویداد شبکه سازی مهارت آموختگان کار آفرینی
اولین رویداد شبکه سازی مهارت آموختگان دوره های کارآفرینی و کسب وکار آموزش فنی و حرفه ای اصفهان

به منظور شبکه سازی مهارت آموختگان دوره های کارآفرینی، پداگوژی، توسعه فردی و کوچینگ  اولین رویداد و دورهمی  در تاریخ  ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۳)  در محل سالن شهید…

بیشتر بخوانیم ...